O nás

Ponúkame ucelenú paletu služieb a produktov pre priemyselnú automatizáciu. Pomáhame našim zákazníkom optimalizovať procesy a výrobu, zvyšovať ich efektivitu a šetriť energiu s využitím inovatívnych riešení a moderných informačných technológii.

Náš zákazník, náš pán

Na toto staré dobré heslo už mnoho firiem zabúda. Pre nás je najdôležitejšia spokojnosť našich zákazníkov. Preto sa neustále snažíme zlepšovať kvalitu našich služieb. Čokoľvek vyrobíme, musí zákazníkovi slúžiť dobre, bez ohľadu na cenu.

Viac než riadenie

Snažíme sa pružne reagovať na každoročný veľký pokrok v oblasti automatizácie. Riadiace systémy PLC už nie sú len nízko výkonové zariadenia, ledva zvládajúce riadenie s niekoľkými regulačnými obvodmi. Dnes je výkon dostatočný na spravovanie databáz, vytváranie protokolov, sledovanie produktivity, štatistík, začlenenie stroja či technológie do podnikovej siete, atď. A toto všetko pri zachovaní spoľahlivosti s real-time operačným systémom.

Minimálne prestoje

Vieme, že prestoje vás z dôvodu poruchy stoja peniaze. Preto sa snažíme maximálne napomáhať údržbe. Začíname prehľadným projektom, samozrejme označíme každý snímač a prvok. Často sa totiž zabúda označovať kábele alebo vodiče. Prácu zakončíme dobre zvládnutým alarmovým systémom a často nápomocným systémom Logger.