Ponuka

Služby poskytujeme v plnom rozsahu, začínajúc vstupnou analýzou cez vypracovanie dokumentácie, dodávku a montáž vyrobeného zariadenia, vývojom a inštaláciou užívateľského programového vybavenia až po overenie skúšobnej prevádzky a následnom servisnom zaistení rutinného chodu

Naše služby zahŕňajú:

 1. Konzultácie
 2. Návrh technologického riešenia

 3. Výroba zariadenia
 4. Elektro projekt a zapojenie

 5. Návod na obsluhu a údržbu
 6. Odborné stanovisko Technického Skúšobného Ústavu
 7. Predaj HW spojeného so zákazkou

 8. Softwarové vybavenie riadiaceho systému a vizualizácie HMI:

  • riadenie (technológie, linky, jednoúčelové stroje, CNC riadenie)
  • prihlasovanie obsluhy (správa hesiel a prístupových práv administrátorom)
  • štatistika produkcie (hodinovo, denne, mesačne, ročne)
  • štatistika prestojov (čas doplnenia vstupného materiálu, obedové prestávky obsluhy, čas údržby)
  • záznam udalostí (zmeny receptov, zmeny jednotlivých parametrov)
  • logger (online sledovanie vykonávaných riadiacich funkcií, IO)
  • zber a archivácia dát (zápis do databázy, vytváranie súborov v Exceli)
  • vytváranie e-mailových správ s prílohou vybraných protokolov
  • vzdialený prístup manažmentu, administrátora, údržby
 9. Zaškolenie obsluhy a údržba
 10. Záručný a pozáručný servis, diaľková správa systému
 11. Outsourcing - tvorba softvéru podľa konkrétnej špecifikácie zadávateľa

Špeciálnou aktivitou spoločnosti Aplikaut s.r.o. je rekonštrukcia riadiacich systémov už prevádzkovaných zariadeniach, ktoré sú v dobrom mechanickom stave, ale stav ich riadenia už nezodpovedá súčasným požiadavkám na kvalitu a prevádzkovú spoľahlivosť. V tomto prípade sme schopní zaistiť výmenu samotného riadiaceho systému a vývoj nového programového vybavenia s doplnením nových užívateľských funkcií, prípadne i s výmenou celého elekto vybavenia - rozvádzača a senzoriky.

Logger zadarmo

Keďže vieme, že každá minúta, keď stroj nevyrába z dôvodu poruchy vás stojí peniaze, snažíme sa čo najviac napomáhať údržbe pri oprave stroja. Preto je súčasťou každého zložitejšieho riadiaceho systému  tzv. Logger. Za jeho základné funkcie zákazník neplatí. Logger je chronologický záznam postupnosti vykonávaných funkcií, príkazov a reakcie stroja na ne.
Takisto už údržbár nemusí volať kolegu, aby kontroloval vstup riadiaceho systému, pretože zopína snímač na opačnej strane stroja. Zopnutie snímača sa automatický zapíše do zoznamu s príslušným časom vzniku logickej jednotky.
Výborný pomocník pri sledovaní rýchleho chodu stroja. Otázka "Zapol ten snímač?", alebo "Zapol ten výstup?" bude veľmi rýchlo zodpovedaná.
Logger je možné zastaviť/spustiť/vymazať. Jednotlivé záznamy sú rozdelené do skupín, ktoré je možné aktivovať/deaktivovat, filtrovať.

aplikout sluzby 1aplikout sluzby 2